Miestny rozhlas

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

KOMUNITNÉ CENTRUM HENCOVCE

Komunitné centrum Hencovce

ZBER JEDLÝCH OLEJOV

Kalendár vývozu jedlých olejov:

18.09.2020

13.11.2020

Jedlý olej v PET fľašiach je potrebné doniesť k obecnému úradu.

Bezpečnosť na cestách

Tiesňové linky

tiesňové linky

Voľby do NR SR 2020

Voľby do NR SR 2020Emailová adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou, na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK, na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

hencovce@mail.t-com.sk

Voľba poštou

Informácie pre voliča

 

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
09.08.2018

11/2018

Zhotovenie projektu na "Multifunkčné ihrisko".

Neuvedené

Projekčný ateliér

Obec Hencovce

31.07.2018

09/2018

Zhotovenie energetického certifikátu budov pre Komunitné centrum Hencovce.

Neuvedené

INGPRO spol. s.r.o.

Obec Hencovce

25.07.2018

08/2018

Vyrovnanie a položenie asfaltového betónu na križovatke pred PD Hencovce.

Neuvedené

MOUREZ s.r.o.

Obec Hencovce

23.07.2018

07/2018

Vymaľovanie MŠ (kuchyňa, chodby, spálne).

Neuvedené

Jozef Ondik

Obec Hencovce

19.07.2018

06/2018

Súdno-znalecký posudok na p.č. 608/1.

Neuvedené

Ing. Erena Kopsová

Obec Hencovce

16.07.2018

5/2018

podložie a betónový základ

Neuvedené

SBK, s.r.o.

Obec Hencovce

13.07.2017

04/2017

Základový betón 6 m3.

Neuvedené

UND-FRISCHBETON s.r.o.

Obec Hencovce

07.08.2020

19/2020

informačná tabuľa hrobových miest

658,50 EUR Šestopäťdesiatosem eur a päťdesiat centov

spol. 3W Slovakia s.r.o.

Obec Hencovce

06.08.2020

18/2020

siete okenné, žalúzie, dverová sieť

1 175,31 EUR Jedentisícstosedemdesiatpäť a tridsaťjeden centov

Ventech s.r.o.

Obec Hencovce

06.08.2020

17/2020

preprava osôb

360,00 EUR Tristošesťdesiat

Ján Vancák MAD

Obec Hencovce

04.08.2020

16/2020

Dopravné značenie

466,66 EUR štyristošesťdesiatšesť eur 66/100

Plutko-dopravné značenie

Obec Hencovce

14.07.2020

15/2020

klimatizácia do MŠ

800,00 EUR Osemsto

Elektroservis Bublavý s.r.o.

Obec Hencovce

09.07.2020

14/2020

Redizajn internetovej stránky obce a modul CEUT.

2 190,00 EUR Dvetisícjednostodeväťdesiať eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hencovce

15.06.2020

13/2020

Montáž a dodávka oplechovania štítovej steny s drevenou konštrukciou na dome smútku.

560,00 EUR Päťstošesťdesiat eur

Constructor-EU s.r.o.

Obec Hencovce

03.03.2020

07/2020/A

Vykonanie diela "Udržiavacie práce na Dome smútku"

23 342,40 EUR Dvadsaťtritisíctristoštyridsaťdva eur štyridsať eurocentov

Constructor-EU s.r.o.

Obec Hencovce

12.05.2020

12/2020

Označenie úradu + erb+št. znak.

650,00 EUR šestopäťdesiať eur

OLYMP ERBY s.r.o.

Obec Hencovce

24.04.2020

10/2020

Zhotovenie bleskozvodu do domu smútku.

550,00 EUR Päťstopäťdesiat eur

TRT ELEKTRO s.r.o.

Obec Hencovce

20.03.2020

09/2020

Dovoz materiálu a práce na koncovej časti ul. Letná.

Neuvedené

Anton Komár ATEKO

Obec Hencovce

30.04.2020

11/2020

vypracovanie geometrických plánov

0,00 EUR

Peter Petrík-Geodetické práce

Obec Hencovce

10.03.2020

08/2020

Tlačoviny

14,30 EUR Štrnásť eur tridsať eurocentov

Centrum polygrafických služieb MV SR

Obec Hencovce

14.01.2020

01/2020

Posyp miestnych komunikácií v obci Hencovce.

0,00 EUR

Správa a údržba ciest PSK

Obec Hencovce

03.03.2020

07/2020

Stavebný dozor na stavbe "Udržiavacie práce na dome smútku".

900,00 EUR Deväťsto eur

TDOZ s.r.o., Mgr. Janoško

Obec Hencovce

03.03.2020

06/2020

Vyčistenie a prehĺbenie zberných rigolov

500,00 EUR Päťsto

SBK, s.r.o.

Obec Hencovce

21.02.2020

05/2020

smetné nádoby

232,80 EUR Dvestotridsaťdva eur a osemdesiat centov

MEVA - SK s.r.o.

Obec Hencovce

17.02.2020

4/2020

Deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia v komunitnom centre a klubovni.

598,80 EUR Päťstodeväťdesiatosem eur osemdesiat centov

Dzúrik Miroslav

Obec Hencovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: