Obec Hencovce
Hencovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 6. 2022

Zmluva o dielo č. 4022EB

Zmluva o dielo č. 4022EB

335 999,99 EUR tristotridsaťpäťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur 99/100

EUROBAU s.r.o.

Obec Hencovce

27. 5. 2022

Zmluva o darovaní

Zmluva o darovaní

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

BUKÓZA HOLDING, a.s.

Obec Hencovce

27. 4. 2022

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení predkupného práva

Kúpna zmluva a zmluva o predkupnom práve

22 200,00 EUR Dvadsaťdvatisícdvesto eur

RB Industry s.r.o.

Obec Hencovce

19. 4. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

0,00 EUR

Východoslovenská distribučná,a.s., 040 01 Košice

Obec Hencovce

12. 4. 2022

Zmluva o darovaní

Zmluva o darovaní -sadenice

0,00 EUR

Obec Hencovce

Bukóza Export-Import, a.s.

29. 3. 2022

Zmluva o vykonaní činností preventivára požiarnej ochrany obce

Zmluva o vykonaní činností preventivára požiarnej

360,00 EUR Tristošesťdesiat

Ing. Mária Gajdošová

Obec Hencovce

29. 3. 2022

Zmluva o dodávke elektriny

Zmluva o dodávke elektriny Doming - NB

50,00 EUR Päťdesiat eur

Doming, spol. s r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice

Obec Hencovce

29. 3. 2022

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva (Zateplenie OcÚ)

2 900,00 EUR Dvetisícdeväťsto eur

Obstarávateľ SK, s.r.o., 075 01 Trebišov

Obec Hencovce

23. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

2/2022

8 000,00 EUR Osemtisíc eur

Farský úrad evanj. cirkvi

Obec Hencovce

23. 3. 2022

Zberný dvor - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 12/07/2021

179 964,41 EUR Jednostosedemdesiatdeväťtisícdeväťstošesťdesiatštyri eur 41/100

ECOSTONE s.r.o.

Obec Hencovce

23. 3. 2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

1/2022

20 000,00 EUR Dvadsaťdvatisíc eur

Obecný futbalový klub

Obec Hencovce

3. 3. 2022

Mandátna zmluva prepojenie rómskej osady

Mandátna zmluva

3 360,00 EUR Tritisíctristošesťdesiat eur

FOR PROJECT s.r.o., Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava

Obec Hencovce

2. 3. 2022

Zmluva o dielo prepojenie rómskej osady

Zmluva o dielo č. 22/2/2022

138 702,30 EUR Jednostotridsaťosemtisícsedemstodva eur 30/100

MOUREZ s.r.o.

Obec Hencovce

17. 2. 2022

Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP

Zberný dvor Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP

0,00 EUR

Ministerstvo ŽP

Obec Hencovce

11. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

Zmluva o prepojení zmlúv na CRZ

642,00 EUR Šestoštyridsaťdva eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Hencovce

7. 2. 2022

Zmluva o záruke - 2x 9 BJ Nájomné byty

Zmluva o záruke 801/CC/21

360,00 EUR Tristošesťdesiat eur

Slovenská sporiteľňa

Obec Hencovce

1. 2. 2022

Dodatok č. 1 k Zmluve č. IROP-CLLD-R459-512-001-001

Dodatok č. 1 k Zmluve o posk. FP-Cyklochodník

57 005,06 EUR Päťdesiatsedemtisícpäť eur 06/1000

Miestna akčná skupina Pod hradom ČIčva

Obec Hencovce

14. 1. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzd

14 213,00 EUR Štrnásťtisícdvestotrinásť eur

Košická arcidiecéza

Obec Hencovce

23. 12. 2021

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o nájme pozemku

1,00 EUR Jeno euro

PACKETA Slovakia s.r.o.

Obec Hencovce

23. 12. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

22 000,00 EUR Dvadsaťdvatisíc eur

Obec Hencovce

Ján Haňo, Ľubica Vágnerová

23. 12. 2021

Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva o poskytnutí NFP

151 254,10 EUR Jednostopäťdesiatjedentisícdvestopäťdesiatštyri eur 10/100

Obec Hencovce

Ministerstvo vnútra SR

21. 12. 2021

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva

9 500,00 EUR Deväťtisícpäťsto eur

Obec Hencovce

Ján Karašinský

16. 11. 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku-cyklochod

63 157,89 EUR Šesťdesiattritisícjednostopäťdesatsedem eur 89/100

Miestna akčná skupina Pod hradom ČIčva

Obec Hencovce

29. 9. 2021

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

50,00 EUR Päťdesiat eur

Ľubomír Tomáš, Martin Petro

Obec Hencovce

13. 9. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 12/07/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve dielo č. 12/07/2021

0,00 EUR

ECOSTONE s.r.o.

Obec Hencovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 146

Výstavba zberného dvora v obci Hencovce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29
30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26
27 28 29 30
31

Miestny rozhlas

Facebook