Obec Hencovce
Hencovce

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13. 8. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

1204/2021/OPR

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Obec Hencovce

PSK

6. 8. 2021

Zmluva o darovaní

Zmluva o darovaní

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Obec Hencovce

Bukóza Holding, a.s.

5. 8. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Neuvedené

Doming, spol. s r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice

Obec Hencovce

13. 7. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 12/07/2021

174 020,45 EUR Jednostosedemdesiatštyritisícdvadsať eur 45/100

ECOSTONE s.r.o.

Obec Hencovce

1. 7. 2021

Zmluva o dielo

zmluva o dielo č. 9/4/2021

57 005,06 EUR Päťdesiatsedemtisícpäť eur 06 centov

MOUREZ s.r.o.

Obec Hencovce

7. 6. 2021

Zmluva o elektronickej službe

Zmluva o elektronickej službe

0,00 EUR

Slovenská sporiteľňa

Obec Hencovce

7. 6. 2021

Zmluva o bežnom účte

Zmluva o bežnom účte

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa

Obec Hencovce

2. 6. 2021

Zmluva odchyt túlavých a zabehnutých psov

Zmluva odchyt túlavých a zabehnutých psov

150,00 EUR jednostopäťdesiat eur

Obec Hencovce

Vranovský útulok pre psov

1. 6. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

840,00 EUR Osemstoštyridsať eur

SIKRIJAN s.r.o.

Obec Hencovce

24. 5. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo - NB-Doming-stavba NB

1 173 290,20 EUR Jedenmiliónjednostotisícsedemsiatritisícdvestodeväťdesiat eur 20/100

Doming, spol. s r.o., Štúrova 27, 040 01 Košice

Obec Hencovce

18. 5. 2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva - audit

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Obec Hencovce

Audit Consult CD, s.r.o. Vranov nad Topľou

18. 5. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

630,00 EUR Šestotridsať eur

Ing. Martin Gašpar

Obec Hencovce

10. 5. 2021

Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo č. 042021

Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo

0,00 EUR

ENERGOTRADING,s.r.o.

Obec Hencovce

12. 4. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 750,00 EUR Jedentisícsedemstopäťdesiat eur

Martin Vargovčík

Obec Hencovce

12. 4. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 042021

166 951,67 EUR jednostošesťdesiatšesťtisícdeväťstopäťdesiatjeden eur 67 eurocentov

ENERGOTRADING,s.r.o.

Obec Hencovce

9. 4. 2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

4 560,00 EUR štyritisícpäťstošesťdesiat eur

JADOZ s.r.o.

Obec Hencovce

7. 4. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

785,00 EUR Sedemstoosemdesiatpäť eur

Ing. Pavol Gurbaľ

Obec Hencovce

7. 4. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Obec Hencovce

Valčová Anna rod. Florková

16. 3. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

18 500,00 EUR Osemnásťtisícpäťsto eur

Obecný futbalový klub

Obec Hencovce

1. 3. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

27,00 EUR Dvadsaťsedem eur

KB PROTECT s.r.o., Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

Obec Hencovce

23. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku

Zberný dvor č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/44

429 078,42 EUR Štyristodvadsaťdeväťtisísedemdesiatosem eur 42/100

Obec Hencovce

Ministerstvo ŽP

20. 1. 2021

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie V obraze

Zmluva o zriadení a prevádzke aplikácie V obraze

930,00 EUR Deväťstotridsať eur

Obec Hencovce

Galileo Corporation s.r.o.

31. 12. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

10 100,00 EUR Desaťtisícjednosto eur

Obec Hencovce

Václava Kučerová a 4 spoluvlastníčky

21. 12. 2020

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek KO

Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek KO

Neuvedené

Obec Hencovce

KOSIT a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice

21. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb č.10122020

Neuvedené

Obec Hencovce

KOSIT a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 146

Výstavba zberného dvora v obci Hencovce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29
30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26
27 28 29 30
31

Miestny rozhlas

Facebook