Obec Hencovce
Hencovce

Nové pokyny k zabráneniu šírenia koronavírusu

Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19

http://www.uvzsr.sk/index.php

STRUČNE pre obec Hencovce:

- Zrušené bohoslužby a liturgie v chrámoch s platnosťou od 10.3.2020

- v prípade potreby kontaktujte správcov farností:

Mgr. Marián Hudák 0905 472 705 ,

Mgr. Mária Juhásová 0950 357 729,

Mgr. Miloš Baran 0948 643 006

- Dodržať povinnú 14 dňovú domácu karanténu po príchode zo zahraničia, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti – pokuta pri nedodržaní 1 659,- €:
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonický kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu
b) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
c) zdržať sa cestovania
d) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
e) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste izolácie
f) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

- príchod zo zahraničia je potrebné nahlásiť ošetrujúcemu lekárovi telefonicky, povinnosť sa týka všetkých, ktorí prišli zo zahraničia !!!

- V prípade prejavených symptómov koronavírusu kontaktujte obvodného lekára tel. alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva RÚVZ tel. číslo: Vranov 0911 393 279 a 0915 783 453, oddelenie epidemiológie 0907 958 725

- V prípade zdravotných ťažkostí bez symptómov koronavírusu ,alebo v ohrození života kontaktujte 112

- ZŠ a MŠ sú zatvorené od 16.3.2020 do 27.03.2020

- Uzatvorený športový areál ( areál futbalového ihriska ) pre verejnosť od 13.03.2020 – 27.03.2020

- budovy v správe obce uzatvorené od 13.03.2020 - 27.03.2020

- Obecný úrad pracuje v obmedzenom režime od 8,00 – 11,00 hod. pre verejnosť– nevyberajú sa hotovostné platby dane a poplatky TKO.

Prípadné otázky a konzultácie vykonávajte podľa možnosti so zodpovednými zamestnancami telefonicky.

Emailová adresa: hencovce@mail.t-com.sk
telefonický kontakt: 057/443 15 98
Starosta obce: 0917 094 134

________________________________________
Oznam UPSVaR Vranov nad Topľou
V zmysle záverov Ústredného krízového štábu a s vyhlásením „mimoriadnej situácie“ na celom území SR odo dňa 12.03.2020 prijíma Úrad práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou opatrenia, ktorých cieľom je predísť šíreniu vírusu, prípadne spomaliť jeho postup v čo najväčšej možnej miere:

a) klientom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase od 12.03.2020 sa všetky termíny na úradoch práce rušia až do odvolania. Nový termín bude oznámený.

b) žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ktoré si budú chcieť podať klienti osobne na úrade práce sa budú posudzovať za osobne podané, aj keď budú podané prostredníctvom e-mailu alebo poštou v lehote do 7 dni odo dňa skončenia zamestnania.
Rovnaký postup platí aj pre žiadosti o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, štátnych sociálnych dávok a peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

c) nepredloženie dohody o vykonaní práce a rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vrátane dokladov o dočasnej pracovnej neschopnosti a o ošetrovaní člena rodiny počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností,

d) rušia sa všetky skupinové stretnutia na úrade práce

e) zastavujú sa všetky poradenské a vzdelávacie aktivity

f) akékoľvek potvrdenia je potrebné si vyžiadať písomne alebo telefonicky

g) v prípade potreby riešenia neodkladnej nepriaznivej životnej situácie u maloletých detí, kontaktovať príslušného zamestnanca oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately telefonicky a v prípade nevyhnutnosti si dohodnúť osobné stretnutie.

Uvedené opatrenia platia až do odvolania mimoriadnej situácie.
Ústredný krízový štáb SR prijal v súvislosti s koronavírusom niekoľko veľmi zásadných rozhodnutí.

Ústredný krízový štáb SR prijal v súvislosti s koronavírusom niekoľko veľmi zásadných rozhodnutí.

1.Zavedenie hraničných kontrol (a zachovanie len veľkých hraničných priechodov) od piatku 13.3.2020 od 7.00 hod. na všetkých hraničných priechodoch.

2. Zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk.

3. Zastavenie medzinárodnej prepravy okrem zásobovania.

4. Všetci ľudia prichádzajúci zo zahraničia musia absolvovať 14 dňovú povinnú karanténu.

5. Zatvorenie škôl a školských zariadení predbežne na dobu 14 dní od 16.3.2020 do 27.3.2020

6. Zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení.

7. Obmedzená prevádzka obchodných centier (cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu).

8. Zatvorené budú zábavné podniky, lyžiarske strediská i wellness centrá a aquaparky.

9. Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom režime.

UVZSR.SK
Opatrenia Ústredného krízového štábu SR v súvislosti s ochorením COVID-19

ÚVZ SR - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

UVZSR.SK

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

ÚVZ SR - Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Zodpovedá: Správce Webu

Samospráva

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Hencovský chýrnik

Hencovský chýrnik

Tiesňové linky

tiesňové linky

Výpadok elektriny

výpadok elektriny

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár vývozu odpadu

December 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
28 29
30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13
14 15 16 17 18
19 20
21 22 23 24 25
26 27 28
29 30 31 1

Facebook

Sviatok a výročie

Meniny má Bibiána, Budimír, Budislav, Budimíra, Viviána