Obec Hencovce
Hencovce

Komunitné centrum Hencovce

KOMUNITNÉ CENTRUM

Komunitné centrum v Hencovciach funguje v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci národného projektu

Terénna sociálna práca a komunitné centrá
„NP Spolu pre komunity“ 

Trvanie projektu:  august 2023- január 2029

Spolu pre komunity

 

Komunitná  práca ukazuje ľuďom, že ich problémy sú podobné/rovnaké ako potreby ich susedov, že ide o problémy, s ktorými si jeden človek poradiť nedokáže, ale spoločnými silami ich môžu zvládnuť.

 

Čo je komunitné centrum...

Komunitné centrum  podľa zákona o sociálnych službách 448/2018  § 24d:

a) poskytuje
1. základné sociálne poradenstvo,
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
b) vykonáva preventívnu aktivita,
c) zabezpečuje záujmová činnosť.
V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

 

Komunitné centrum poskytuje priestor pre riešenie akýchkoľvek sociálnych problémov našich obyvateľov. Naša činnosť sa v povedomí verejnosti spája najčastejšie špecificky s rómskou komunitou. Naše služby však môžu využiť všetci obyvatelia obce. Služby KC sú bezplatné a dostupné pre všetkých, ktorí nás potrebujú. V rámci nášho terénneho programu Vás môžeme navštíviť aj priamo doma, pokiaľ je toto prostredie pre riešenie problémov prijateľnejšie. Je pre nás dôležitý individuálny prístup, ústretová a otvorená komunikácia. Dôraz kladieme na diskrétnosť zverených informácií. So záujmom očakávame Vaše podnety na nové atraktívne akcie, ktoré prispejú k spájaniu a stretávaniu sa obyvateľov obce.

Kde nás nájdete

Komunitné centrum sa nachádza v novopostavenej budove na ulici Hencovskej 2188 v Hencovciach za MR  https://www.google.sk/maps/place/Komunitn%C3%A9+centrum+Hencovce/@48.8790798,21.7411004,16z/data=!4m6!3m5!1s0x473ec919b810d5c3:0x7c8ff752f086326e!8m2!3d48.8820658!4d21.7365306!16s%2Fg%2F11tfn931ft?entry=ttu 

Čo robíme......

Predškolský  klub (2-6r.)

Od roku 2019 prebieha pravidelná činnosť s deťmi predškolského veku. Je určená pre deti vo veku od 2 do 6 rokov. Činnosť detí v komunitnom centre prebieha v čase od 10.00 do 12.00  hod. 2x týždenne podľa týždenného plánu. Priemerná návštevnosť je 10 detí. Na aktivitách sa zúčastňujú spolu so svojimi rodičmi, ktorí sú podporovaní v ich rodičovských kompetenciách. Dbáme nato, aby sme deti pripravili čo najlepšie na vstup do predškolského a neskôr školského zariadenia. Spolužitie v detskom kolektíve je pre deti veľmi dôležité. Učia sa spolu komunikovať, spolupracovať pri jednotlivých činnostiach, učia sa správne riešiť vzájomné konflikty, navzájom si pomáhať a pod. Okrem toho u detí vytvárame a podporujeme správne hygienické návyky, učíme ich zásadám stolovania a slušného správania.

Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie

Príprava na školské vyučovanie prebieha denne v priestoroch KC v čase od 12.30 do 13.30 a priemerná návštevnosť je 15 detí. Hravou formou napomáhame deťom zlepšovať ich školskú úspešnosť. Zameriavame sa najmä na zlepšenie čitateľskej gramotnosti, pravopisu a matematiky. Súčasťou prípravy je aj pravidelné písanie domácich úloh a systematická príprava na vyučovanie. Niekedy prebieha za prítomnosti rodičov, ktorých vedieme k zodpovednému prístupu pri plnení povinnej školskej dochádzky u svojich detí. Žiakom 2.st ZŠ poskytujeme individuálnu pomoc podľa potreby pomoci k jednotlivým predmetom.

Preventívne aktivity

Preventívne aktivity patria medzi odborné aktivity komunitného centra. Prebiehajú pravidelne formou skupinových aktivít a sú zamerané na rôzne témy ( najmä v oblasti zdravia, vzdelávania, nezamestnanosti, financií, v oblasti rodičovských kompetencií, sexuálnej výchovy), ale aj dlhodobejšie  ako preventívne  a osvetové programy. Najčastejšie sú vedené odborníkom z danej oblasti. Sú určené pre všetky vekové kategórie.

Záujmová činnosť

Našou snahou je zabezpečiť pre deti, mládež a dospelých aktívne, kvalitné a bezpečné zmysluplné trávenie voľného času v priestoroch komunitného centra i mimo neho. Ponúkame možnosť výberu z rôznych krúžkov podľa záujmu. V súčasnosti ponúkame tieto záujmové krúžky: Šikovná ihla, Chutná kuchyňa, Cvičíme Pilates, Tvorilko, Športový krúžok.

Sociálne poradenstvo

Ak sa ocitnú klienti v nepriaznivej situácii poskytujeme im sociálne poradenstvo v rozmanitých oblastiach, najmä v oblasti bývania, zdravia, zamestnanosti, financií, vzdelávania, či vzájomných vzťahoch. Častokrát sú to poradenstvá aj z rôznych iných, špecifických oblastí.

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

V rámci tejto odbornej činností asistujeme klientom pri písaní rôznych žiadostí, tlačív, či šekov. Táto služba je poskytovaná klientov nad 18 rokov. Nezamestnaným klientov pomáhame nájsť vhodné zamestnanie, spolupracujeme s potenciálnymi zamestnávateľmi.

Nepravidelné aktivity v komunitnom centre

  • Burza šatstva a obuvi
  • Výlety
  • Turnaje
  • Tvorivé dni v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou vo Vranove nad Topľou
  • Príležitostné oslavy (Deň matiek, Deň detí, Karneval, Fašiangy, vianočné besiedky)

Naše úspešné projekty...

Nadácia Eset- podpora predškolského vzdelávania /podpora v sume 2000 €/

Nadácia pre deti Slovenska- Bezpečne v komunite / podpora v sume 1000 €/

Nadácia pre deti Slovenska- Športujem rád a bezpečne / podpora v sume 1600 €/

Karpatská nadácia- Vzdelávanie v online priestore /podpora v sume 700 €/

Nadácia SPP- Buď fit s nordic walkingom /podpora v sume 1500 €/

Nadácia ZSE – Výnimočné doučko /podpora v sume 2270 €/

Firma Peikko- hudobné nástroje

 

Naša spolupráca...

Hornozemplínska knižnica

RÚVZ Vranov nad Topľou

Polícia SR – prevencia

Centrum ochrany občanov spotrebiteľov

Materské, základné a stredné školy

Pediatri, ÚPSVaR, TSP a TP, NP Zdravé regióny, CDR

https://www.facebook.com/groups/427163514496642/

Dobrovoľníctvo v komunitnom centre...

Dobrovoľníci síce pracujú bez nároku na honorár, no získavajú množstvo skúseností a nových schopností. V komunitnom centre je možné pôsobiť ako dobrovoľník od 13 rokov. Hľadáme ochotných ľudí, ktorí chcú byť nápomocní pri tvorbe a realizácii aktivít v centre i mimo neho a chcú získať nové schopnosti a zručnosti z oblasti sociálnej práce či neformálneho vzdelávania. Je to výborná príležitosť aj pre študentov stredných či vysokých škôl. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o dobrovoľníctve, ozvite sa nám.

Zriaďovateľ:                                                              

Obec Hencovce 

Sládkovičova 1995/32 

09302 Hencovce    

Kontakt:                                     

PhDr. Mariana Töröková/ odborný manažér KC/                                  

Mgr. Jana Ivanová  /komunitný pracovník KC/                                           

Bc. Mariana Tokárová /pracovník KC/

mail: kchencovce@gmail.com.

telefón: 0918756958

FB stránka: Komunitné centrum Hencovce                                                                     https://www.facebook.com/groups/427163514496642/

Otváracie hodiny:

Pondelok- piatok /7.30-12.00/ obed /12.30-15.30/

Šport a organizácie

Prihlásenie k odberu správ

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom SMS a e-mailov

Prepojenie rómskej osady s centrom v obci Hencovce

Projekt

Hencovský chýrnik

Hencovský chýrnik

Tiesňové linky

tiesňové linky

Natur-pack

Natur-pack

Výpadok elektriny

výpadok elektriny

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10 11
12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
24
25
26 27 28
29 30 31
1 2 3 4

Facebook

Sviatok a výročie

Meniny má Henrich, Egon, Enrik, Enriko, Henrik, Henrika, Lota, Šarlota