Obec Hencovce
Hencovce

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
5. 8. 2021

49/2021

Kúpa - súdok s príslušenstvom na čapovanie.

1 345,67 EUR Jedentisíctristoštyridsaťpäť eur 67/100

B.I.B. EUROTECHNIKA s.r.o.

Obec Hencovce

22. 7. 2021

48/2021

plastové smetné nádoby

329,04 EUR Tristodvadsaťdeväť eur a štyri centy

MEVA - SK s.r.o.

Obec Hencovce

20. 7. 2021

47/2021

Hracia zostava

4 786,74 EUR Štyritisícsedemstoosemdesiatšesť eur a sedemdesiatštyri centov

FUN & PLAY s. r. o.

Obec Hencovce

14. 7. 2021

46/2021

Klimatizácia a montáž klimatizácie

2 143,20 EUR Dvetisícjednostoštyridsaťtri eur 20/100

Miroslav Kulman, 093 01 Vranov nad Topľou

Obec Hencovce

6. 7. 2021

45/2021

Kosenie verejných priestranstiev v obci Hencovce v priebehu roka 2021.

30,00 EUR Tridsať eur/ hodina

PD Hencovská

Obec Hencovce

25. 6. 2021

42/2021

Kúpa riadov do KD (taniere dez., hlboký, misa šalátová, termoska, kalíšek, lyžička kávova..)

770,08 EUR Sedemstosedemdesiat 08/1000

NORMA, N. Slobody 1248,09301 Vranov n. T.

Obec Hencovce

25. 6. 2021

44/2021

Rekonštrukcia pódia v kultúrnom dome.

1 709,54 EUR Jedentisícsedemstodeväť eur 54/100

Ján Balický

Obec Hencovce

25. 6. 2021

43/2021

Kúpa chladničky.

936,00 EUR Deväťstotridsaťšesť eur

Elektroservis VV, s.r.o.

Obec Hencovce

25. 6. 2021

41/2021

Prečalúnenie postelí v počte 22 ks, 1 ks/79,5 €

2 098,80 EUR Dvetisísdeväťdesiatosem eur 80/100

Ľubomír Bak - FURNETTO Hencovce

Obec Hencovce

20. 5. 2021

40/A/2021

Skladaá mapa VKÚ a prezentácia v TM VKÚ, typ A

1 256,64 EUR jedentisícdvestopäťdesiatšesť eur 64/100

VKÚ Harmanec, s.r.o., Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica

Obec Hencovce

20. 5. 2021

40/2021

Odohranie umeleckého programu 14.08.2021, včasná preprava účinkujúcich a rekvizít na vlastné náklady

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

PUĽS, Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov

Obec Hencovce

20. 5. 2021

39/2021

Nerozbitné dopravné zrkadlo 600 x 800 mm

258,00 EUR Dvestopäťdesiatosem eur

SIVEX s.r.o., Bzovicka 30, 851 07 Bratislava

Obec Hencovce

14. 5. 2021

38/2021

Dovoz a odpredaj kameňa.

882,00 EUR Osemstoosemdesiatdva eur

VODOSTAV Vranov , s.r.o. Vranov nad Topľou

Obec Hencovce

6. 5. 2021

37/2021

Práce pri čistení verejných priestranstiev v obci Hencovce.

700,00 EUR Sedemsto eur

VODOSTAV Vranov , s.r.o. Vranov nad Topľou

Obec Hencovce

6. 5. 2021

36/2021

Oprava servera.

500,00 EUR Päťsto eur

DECENT SC s.r.o.

Obec Hencovce

5. 5. 2021

35/2021

Fasádne práce na dome smútku.

2 115,87 EUR Dvetisícjednostopätnásť eur 87/100

Peter Varga

Obec Hencovce

23. 4. 2021

33/2021

Pánske folklórne nohavice 1 ks a 1ks pánsky folklórny - kožený opasok.

135,00 EUR Jednostotridsaťpäť eur

Výroba krojov-Jenčová Anna

Obec Hencovce

23. 4. 2021

32/2021

Doplnenie informačného systému v obci-tabuľky s polepom a montáž tabuliek. Označenie ulíc a firiem v

390,00 EUR Tristodeväťdesiat eur

ARDSYSTÉM s.r.o., P.Mudroňa 5, 010 01 Žilina

Obec Hencovce

23. 4. 2021

31/2021

Tovar: bet. kvetináč, lavička, stojan na bicykle, kôš s popolníkom, dvojkôš, stojan na vrecia, vozík

1 575,82 EUR Jedentisícpäťstosedemdesiatpäť eur 82/100

MEVA - SK s.r.o.

Obec Hencovce

19. 4. 2021

30/2021

Hry do klubovne: biliardový stôl, stolný futbal, terč šípkový el., šachový set, stolná hra Človeče.

1 054,76 EUR Jedentisícpäťdesiatštyri eur 76/100

Unihouse, s.r.o., Zlievarenská 7974/1, 917 01 Trnava

Obec Hencovce

9. 4. 2021

29/2021

Búracie práce pri likvidácií rodinného domu č. súpisné 2003.

1 700,00 EUR Jedentisícsedemsto eur

VODOSTAV Vranov , s.r.o. Vranov nad Topľou

Obec Hencovce

26. 3. 2021

28/2021

Spracovanie žiadosti o poskytnutie príspevku - Výstavba cyklochodníka v intraviláne obce Hencovce v

800,00 EUR Osemsto eur

Regionálna rozvojová agentúra Širava, 309, 072 01 Pozdišovce

Obec Hencovce

17. 3. 2021

27/2021

Hydrogeologický posudok vsakovacích pomerov k stavbe nájomné byty

2 201,04 EUR Dvetisícdvestojeden eur štyri eurocenty

GTP VAVREK s.r.o.

Obec Hencovce

12. 3. 2021

26/2021

Realizačný projekt k programu Obnovy dediny 2021.

420,00 EUR štyristodvadsať eur

Ing. Vladimír Vagaský, Jasuschova 14, 040 23 Košice

Obec Hencovce

11. 3. 2021

25/2021

Služby VO na zákazku: "Výstavba cyklochodníka v intraviláne obce Hencovce", zákazka s nízkou hodnoto

686,00 EUR šestoosemdesiatšesť eur

Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT, Nad Cirochou 2971/87, 069 01 Snina

Obec Hencovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 184

Samospráva

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Hencovský chýrnik

Hencovský chýrnik

Tiesňové linky

tiesňové linky

Výpadok elektriny

výpadok elektriny

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24
25 26 27 28 29 30 31

Miestny rozhlas

Facebook