Obec Hencovce
Hencovce

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16. 12. 2021

81/2021

Montáž vianočnej výzdoby a orezávanie stromov v obci Hencovce

500,00 EUR Päťsto eur

TRT Elektro s.r.o., Herlianska 1116/2A, 093 01 Vranov nad Topľou

Obec Hencovce

17. 12. 2021

80/2021

zhotovenie PD na stavbu "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Hencovce"

11 400,00 EUR Jedenásťtisícštyristo eur

Inžinierska agentúra s.r.o, Ing. Ladislav Bľacha

Obec Hencovce

16. 12. 2021

79/2021

Vypracovanie energetického auditu na zákazku: "Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úrad

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Enau, s.r.o., Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Obec Hencovce

16. 12. 2021

78/2021

Služby v oblasti verejného obstarávania na zákazku zníženie energetickej hospodárnosti budov - budov

360,00 EUR Tristošesťdesiat eur

Ing. Ján Halgaš - inžinierska kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 16 Vranov nad Topľou

Obec Hencovce

13. 12. 2021

77/2021

Služby v oblasti VO - kúpa motorového vozidla.

250,00 EUR Dvestopäťdesiat eur

Obstarávateľ SK ,s.r.o.

Obec Hencovce

9. 12. 2021

76/2021

Tlač novín - farebná tlač 14A4 "Hencovský chýrnik" v počte 350 ks.

860,33 EUR Osemstošesťdesiat eur 33/100

OFSETA NB s.r.o.

Obec Hencovce

30. 11. 2021

75/2021

Set projekcia s príslušenstvom do Materskej školy Hencovce.

2 770,30 EUR Dvetisícsedemstosedemdesiat eur 30/100

DECENT SC s.r.o.

Obec Hencovce

30. 11. 2021

74/2021

Zemné práce, dovoz materiálu - úprava terénu.

680,00 EUR šestoosemdesiat eur

Anton Komár ATEKO

Obec Hencovce

29. 11. 2021

73/2021

Reklamné predmety: podľa objednávky .

1 174,50 EUR Jedentisícjednostosedemdesiatštyri eur 50/100

Ing. Igor Girmala - GiCoS, Čemernianska 131/81, 093 03 Vranov nad Topľou

Obec Hencovce

22. 11. 2021

72/2021

Objednávka úpravy terénu, dovoz materiálu (p.č. 418/12).

950,00 EUR Deväťstopäťdesiat eur

Anton Komár ATEKO

Obec Hencovce

15. 11. 2021

71/2021

Návrh zelena verejného priestranstva p.č. 249/1/2/3, 250, 251, 252: - pôdorysný návrh - vizuálizác

580,00 EUR Päťstoosemdesiat eur

Ing. Matúš Rusnák - Záhradná architektúra

Obec Hencovce

15. 11. 2021

70/2021

Reklamné predmety podľa objednávky.

344,90 EUR Tristoštyridsaťštyri eur 90/100

Ing. Igor Girmala - GiCoS, Čemernianska 131/81, 093 03 Vranov nad Topľou

Obec Hencovce

8. 11. 2021

69/2021

Reklamné predmety podľa objednávky.

2 106,40 EUR Dvetisícjednostošesť eur 40/100

Ing. Igor Girmala - GiCoS, Čemernianska 131/81, 093 03 Vranov nad Topľou

Obec Hencovce

5. 11. 2021

68/2021

Objednávka trvalého dopravného značenia - zákaz státia s príslušenstvom.

120,84 EUR Jednostodvadsať eur 84/100

PLUTKO, s.r.o. Michalovce

Obec Hencovce

4. 11. 2021

67/2021

Objednávka vianočného osvetlenia.

2 546,10 EUR Dvetisícpäťstoštyridsaťšesť eur 10/100

Vianočné osvetlenie s.r.o.

Obec Hencovce

4. 11. 2021

66/2021

Kvetový med 470 g/300 ks

854,70 EUR Osemstopäťdesiatštyri eur 70/100

Ing. Peter Kudláč-APIMED

Obec Hencovce

25. 10. 2021

64/2021

Znalecký posudok na stanovenie všeob. hodnoty pozemku p.č. 989/7, 999 a 1000, v k. ú. Hencovce.

200,00 EUR Dvesto eur

Ing. Marián Onderko

Obec Hencovce

21. 10. 2021

63/2021

Deratizácia a dezinsekcia objektu materskej školy.

300,00 EUR Tristo eur

Miroslav Dzurik Vranov nad Topľou

Obec Hencovce

21. 10. 2021

62/2021

Celoplošná deratizácia hlodavcov v obci Hencovce v rodinných domoch, dome smútku, komunitnom centre,

2 112,00 EUR dvetisícjednostodvanásť eur

Dzúrik Miroslav

Obec Hencovce

18. 10. 2021

61/2021

Tovar na úctu k starším - tašky v počte 205 ks a doobjednávka zapaľovačov a liekoviek z každého tova

544,55 EUR Päťstoštyridsaťštyri eur 55/100

Ing. Igor Girmala - GiCoS, Čemernianska 131/81, 093 03 Vranov nad Topľou

Obec Hencovce

18. 10. 2021

60/2021

Práce - pokládka keramickej dlažby v klube dôchodcov.

680,00 EUR Šestoosemdesiat eur

Miroslav Nemčík, Mládežnícka 2156/30, 093 02 Hencovce

Obec Hencovce

18. 10. 2021

59/2021

Zhotovenie chodníka na cintoríne.

4 884,00 EUR štyritisícosemstoosemdesiatštyri eur

Postavíme-Prerobíme s.r.o., 175, 094 01 Ondavské Matiašovce

Obec Hencovce

18. 10. 2021

58/2021

Práce na pozemku p.č. 1009 a 1010 o výmere 1551 m2 (odstránenie, naloženie a vývoz).

1 876,76 EUR Jedentisícosemstosedemdesiatšesť eur 76/100

BAMBI VT s.r.o.

Obec Hencovce

1. 10. 2021

57/2021

Reklamné predmety k mesiacu úcty k starším v roku 2021.

394,00 EUR Tristodeväťdesiatštyri eur

Ing. Igor Girmala - GiCoS, Čemernianska 131/81, 093 03 Vranov nad Topľou

Obec Hencovce

10. 9. 2021

56/2021

Tovar do kuchyne v sále kultúrneho domu pri obecnom úrade poháre 50 ks, lyzičky, košíky na chlieb, m

185,09 EUR Jednostoosemdesiatpäť eur deväť eurocentov

NORMA, N. Slobody 1248,09301 Vranov n. T.

Obec Hencovce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 1-25 z 217

Samospráva

Výstavba zberného dvora v obci Hencovce

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Hencovský chýrnik

Hencovský chýrnik

Tiesňové linky

tiesňové linky

Výpadok elektriny

výpadok elektriny

Výstavba zberného dvora v obci Hencovce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár vývozu odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11
12
13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25
26
27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Miestny rozhlas

Facebook